Curriculum Vitae

Beknopte CV en werkervaringen

Hieronder een greep uit relevante werkervaringen uit mijn Curriculum Vitae.
Mijn werkervaringen zijn voornamelijk opgedaan in de GGZ- , verstandelijk gehandicapteninstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen en wijkverpleging. 
De antroposofische visie loopt al met mij mee sinds mijn negentiende jaar. Vier jaar geleden, op vierenvijtigjarige leeftijd, heb ik deze visie in opleliding en werkveld opgepakt.

2012 – heden

Cuprum Antroposofische Thuiszorg
Juni 2014 - heden

Functie: initiatiefnemer, eigenaar, wijkverpleegkundige antroposofische zorg.
Werkzaamheden: zorg indiceren, verplegen, begeleiden, verzorgen en bemiddelen van cliënten, het geven van ritmische inwrijvingen & compressen en wikkels aanbrengen.
Samenwerking: Platform Antroposofsiche Thuiszorg,(PAT) vanuit de Nederlandse Vereniginng van Antroposofische Zorginstellingen (NVAZ).

Beterzorg BV
Januari 2015 - heden. Indiceren van zorg.
 

Lievegoed, antroposofische zorg

April 2012- Januari 2015

Functie: antroposofisch verpleegkundige.

In 2012 en 2013 in biologisch dynamische behandelboerderij Nieuw-Rijsenburg in Driebergen en vanaf 2014 in de Lievegoed Kliniek in Bilthoven.

 

Zorg-Vuldig thuis- en kraamzorg BV
Juli 2012 - juli 2014
Functie: project- en teamleider begeleidings team
Werkzaamheden:

Het ontwikkelen van een begeleidingsteam, schrijven van de werkwijze en deze implementeren in de organisatie.
Werven en leidinggeven aan team.
Contacten leggen en onderhouden met verwijzers en indicatiestellers. 

 

2012

Start eigen bedrijf ‘Roodheuvel’. De dienstverlening van Roodheuvel richt zich op projecten voor tactisch en operationeel management in de Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening. De naam Roodheuvel is een knipoog naar Blaauwberg, strategie- en kennistransferbedrijf, dat voor mij een inspiratiebron is. De naam Blaauwberg komt van de ‘Blaauwberg’ of ‘Blue Mountain’ in Kaapstad, Zuid-Afrika.

 

2009 – 2011

Regionale Instelling voor Bescherm Wonen, Kennemerland, Amstelland & de Meerlanden (RIBW K/AM)
Functie: project- en teamleider.
Opdracht: ontwikkelen en implementeren dubbele diagnose (DD) beleid met eenmalige OGGZ-subsidie aangevuld met AWBZ- en WMO-financiering. Eén nieuwe locatie (gelimiteerd alcoholgebruik)  (de Wissel) werd opgezet en één locatie omgevormd (drugsgedoogbeleid) (Koekoeksduin) . 
Specifieke taken:
• Team voor alcoholhostel De Wissel aanstellen voor nieuwe doelgroep gelimiteerd alcoholgebruik, werkwijze ontwikkelen en leiding geven aan het team;
• Praktijkonderzoek naar Herstel bij Dubbele Diagnose (DD);
• Ontwikkelen DD beleid instellingsbreed;
• Ontwikkelen methodiek (scholing) voor gelimiteerd alcohol- en drugsgedooglocatie;
• Cliëntengroep voor De Wissel selecteren vanuit daklozencircuit Haarlem;
• Omvormen team in Castricum naar nieuwe doelgroep drugsverslaafden & ondersteuning aan teamleiders;
• Implementatieonderzoek DD beleid onder 23 teamleiders;
• Voorbereiden samenwerkingsafspraken voor een convenant in de zorgketen;
• Verantwoordelijkheid voor de projectbegrotingen. 

 

2011 – 2012

Blaauwberg & Inhouse Filming
Functie:
projectleider Kaaps Blauw. Import van Zuid-Afrikaans gebruikskeramiek, handmatig gemaakt door uit twee Congo gevluchte kunstenaars Roger Kapela en Frederic Vika. Dit keramiek wordt uitsluitend verkocht op de markt in Cape Town en in een klein aantal Nederlandse winkels. 

 

2007 – 2009

GGZ Duin & Bollenstreek (Rivierduinen), Functional Assertive Community Treatment (FACT)–team Katwijk.
Functie: coördinerend verpleegkundige. 

 

2007 - 2008

Blaauwberg, beleidsadviesbureau, Leiden.
Functie: projectleider, bouw twee stadhuizen, restauratie industrieel erfgoed pand en bouw unieke conferentiezaal. 

 

1999 - 2002

Leythenrode, Verpleeghuis en reactiveringcentrum, jongvolwassenen afdeling Leythenrode Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Leiderdorp.
Functie: projectleider en verpleegkundige. 

 

0pleidingen

2013

Opleiding: Voortgezette opleiding tot antroposofisch verpleegkundige van Stichting Plegan Opleidingen. Onderdeel van deze opleiding is de Interdisciplinaire Basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg.
De voortgezette opleiding is geaccrediteerd door het  kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

 

2011

Opleiding: Management Development Traject, RIBW K/AM Haarlem; 

 

2010

Opleiding: Management in de Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening, bachelor, Hoge School Leiden; 

 

2008

Opleiding: Operationeel Management in de Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening (Associate Degree), Hoge School Leiden; 

 

2001

Opleiding: HBO-Verpleegkunde, Hogeschool Leiden;

 

1981

Opleiding: Psychiatrische Verpleegkunde, Schakenbosch, Leidschendam 8 september 1981; 

 

Lidmaatschappen

BIG, registratienr 19010387830; 

KVK: 55723624;
V&VN, beroepsvereniging van zorgprofessionals inclusief klachtenregeling, nr 323149;
V&VN, antroposofische zorg: registratie beroepspraktijk verpleegkundige, inclusief AGB-code;
VOAG, Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde, Leiden;
CNV, Christelijk Nationaal Vakverbond;
CDA, Christen-Democratisch Appèl.

 

Bijscholingen en overige bezigheden

2010-2015

Bijscholingen

Zie het kwaliteitsregister van de V&VN.
O.a. de bijscholing wijkverpleegkunde - indiceren in 2015.

 

2005 – 2008

Namens het CNV lid OR Onderdeel Commissie Rivierduinen. 

 

2002 - 2006

Lid van de gemeenteraad in Leiden, CDA. Portefeuilles Veiligheid & Bestuur en Economische Zaken en Verkeer.