Ervaring

Hieronder een greep uit relevante werkervaringen uit het Curriculum Vitae van Linda Lieverse (1958).
De werkervaringen die niet worden genoemd zijn opgedaan in de functie van verpleegkundige in (voornamelijk) GGZ- , verstandelijk gehandicapteninstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen. Locaties in Groningen & omgeving, Driebergen, Haagstreek en Leiden & omgeving.
Een volledig CV is op te vragen.

2012 – 2015

Lievegoed: Bernard Lievegoed Kliniek, antroposofische verslavingszorg, vanaf 2014. Funktie: antroposofisch verpleegkundige, in deeltijd. In 2012 werkte ik voor Lievegoed in Driebergen, ook in deeltijd.

Opdrachtgever:
 Kraam- en thuiszorgorganisatie Zorg-Vuldig B.V. Leiderdorp en Alblasserwaard. Vanaf 2012 - heden.

Functie: project- en teamleider.

Opdracht:
1. Teamleider begeleidingsteam;
2. Mede-ontwikkelen hospice regio Leiden;
3. Professionalisering, kwaliteit van zorg;
4. Ontwikkelen kunstzinnige dagactiviteiten, start ;
5. Samenwerking bevorderen met antroposofische huisartsenpraktijken;
 
Opdracht:
1. Ontwikkelen begeleidingsteam;
2. Professionalisering organisatie als geheel. 

2012 – heden

Start eigen bedrijf ‘Roodheuvel’. De dienstverlening van Roodheuvel richt zich op projecten voor tactisch en operationeel management in de Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening. De naam Roodheuvel is een knipoog naar Blaauwberg, strategie- en kennistransferbedrijf, dat voor mij een inspiratiebron is. De naam Blaauwberg komt van de ‘Blaauwberg’ of ‘Blue Mountain’ in Kaapstad, Zuid-Afrika.

2011 – 2012

Blaauwberg – strategie en kennistransfer en Zomaarproducties – filmproductie & inhouse filming
Functie:
projectleider Kaaps Blauw. Import van Zuid-Afrikaans gebruikskeramiek, handmatig gemaakt door uit twee Congo gevluchte kunstenaars Roger Kapela en Frederic Vika. Dit keramiek wordt uitsluitend verkocht op de markt in Cape Town en in een klein aantal Nederlandse winkels. 

2009 – 2011

Opdrachtgever: Regionale Instelling voor Bescherm Wonen, Kennemerland, Amstelland & de Meerlanden (RIBW K/AM)
Functie: project- en teamleider.
Opdracht: ontwikkelen en implementeren dubbele diagnose (DD) beleid met eenmalige OGGZ-subsidie aangevuld met AWBZ- en WMO-financiering. Eén nieuwe locatie (gelimiteerd alcoholgebruik) werd opgezet en één locatie omgevormd (drugsgedoogbeleid).
Specifieke taken:
• Team voor alcoholhostel De Wissel aanstellen voor nieuwe doelgroep gelimiteerd alcoholgebruik, werkwijze ontwikkelen en leiding geven aan het team;
• Praktijkonderzoek naar Herstel bij Dubbele Diagnose (DD);
• Ontwikkelen DD beleid instellingsbreed;
• Ontwikkelen methodiek (scholing) voor gelimiteerd alcohol- en drugsgedooglocatie;
• Cliëntengroep voor De Wissel selecteren vanuit daklozencircuit Haarlem;
• Omvormen team in Castricum naar nieuwe doelgroep drugsverslaafden & ondersteuning aan teamleiders;
• Implementatieonderzoek DD beleid onder 23 teamleiders;
• Voorbereiden samenwerkingsafspraken voor een convenant in de zorgketen;
• Verantwoordelijkheid voor de projectbegrotingen. 

2007 – 2009

Opdrachtgever: GGZ Duin & Bollenstreek (Rivierduinen), Functional Assertive Community Treatment (FACT)–team Katwijk.
Functie: coördinerend verpleegkundige. 

2007 - 2008

Opdrachtgever: Blaauwberg, beleidsadviesbureau, Leiden.
Functie: projectleider, bouw twee stadhuizen, restauratie industrieel erfgoed pand en bouw unieke conferentiezaal. 

1999 - 2002

Werkgever: Leythenrode, Verpleeghuis en reactiveringcentrum, jongvolwassenen afdeling Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Leiderdorp.
Functie: projectleider en verpleegkundige. 

Relevante 0pleidingen

2012 - 2013

Opleiding: Voortgezette opleiding tot antroposofisch verpleegkundige van Stichting Plegan Opleidingen. Onderdeel van deze opleiding is de Interdisciplinaire Basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg.
De voortgezette opleiding is geaccrediteerd door het  kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). 
Duur: september 2012 - december 2013. 

Bijscholingen 2013: catheteriseren, stoma's en sondevoeding, zie kwaliteitsregister V&VN.

2010 – 2011

Opleiding: Management Development Traject, RIBW K/AM Haarlem; 

2008 – 2010

Opleiding: Management in de Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening, bachelor, Hoge School Leiden; 

2007 - 2008

Opleiding: Operationeel Management in de Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening (Associate Degree), Hoge School Leiden; 

1998 - 2001

Opleiding: HBO-Verpleegkunde, Hogeschool Leiden;

1978 - 1981

Opleiding: Psychiatrische Verpleegkunde, Schakenbosch, Leidschendam 8 september 1981; 

Relevante lidmaatschappen

BIG registratie: 19010387830;
KVK: 55723624;
V&VN, beroepsvereniging van zorgprofessionals, nr 323149;
V&VN, antroposofische zorg;
VOAG, Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde, Leiden;
CNV, Christelijk Nationaal Vakverbond;
CDA, Christen-Democratisch Appèl.

Overige bezigheden

2007 - 2008

Diverse archiefonderzoeken, interviews en medeschrijver historisch boek ‘Zichtlijnen en tijdslijnen op Leidse Vestwal,’ ISBN/EAN 978-90-79906-01-7.

2005 – 2008

Namens het CNV lid OR Onderdeel Commissie Rivierduinen. 

2002 - 2006

Lid van de gemeenteraad in Leiden, CDA. Portefeuilles Veiligheid & Bestuur en Economische Zaken en Verkeer.

Vanaf februari 2014

Lievegoed in Bilthoven. Antroposofische gezondheidszorg.
Funktie: verpleegkundige.
In deeltijd.
Doel: ervaring opdoen als (nu gediplomeerd) antroposofisch verpleegkundige in de antroposofische gezondheidszorg. Eerder werkte in 9 maanden in Driebergen voor Lievegoed. 

2014

Lievegoed, Antroposofische gezondheidszorg.
Bernard Lievegoed Kliniek in Bilthoven.
Funktie: antroposofisch verpleegkundige, in deeltijd.
Eerder werkte ik voor Lievegoed in Driebergen. Het verschil is dat ik nu een theoretisch kader erbij heb gekregen door de voortgezette opleiding verpleegkundige in de antroposofie (december 2013).