Ervaring

Hieronder een greep uit relevante werkervaringen uit het Curriculum Vitae van Linda Lieverse (1958).
Een volledig CV is op te vragen via het contactadres.

Mijn werkervaringen zijn voornamelijk opgedaan in de GGZ- , verstandelijk gehandicapteninstellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen. 

2012 – heden

Lievegoed: Bernard Lievegoed Kliniek in Bilthoven, antroposofische zorg, vanaf 2014.
In 2012 en 2013 werkte ik op behandelboerderij Nieuw-Rijsenburg in Driebergen.
Functie: antroposofisch verpleegkundige.

Zorg-Vuldig thuis- en kraamzorg BV
Samenwerkingscontract Zorg-Vuldig - Roodheuvel.
1 juli 2014 - heden
Functie: casemanager
Vanuit Roodheuvel is mijn doelstelling om Cuprum, antroposofische thuizorg op antroposofische basis, te laten uitgroeien tot een thuiszorgcoöperatie. Cuprum maakt gebruik van de 'Zorg in Natura 2014'  van Zorg-Vuldig.
Cuprum gaat 1 oktober 2015 online.
 
Zorg-Vuldig thuis- en kraamzorg BV
Juli 2012 - juli 2014.
Functie: project- en teamleider begeleidings team
Werkzaamheden:
• Het ontwikkelen van een begeleidingsteam, schrijven van de werkwijze en deze implementeren in de organisatie
• Werven en leidinggeven aan team
• Contacten leggen en onderhouden met verwijzers en indicatiestellers

2012

Start eigen bedrijf ‘Roodheuvel’. De dienstverlening van Roodheuvel richt zich op projecten voor tactisch en operationeel management in de Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening. De naam Roodheuvel is een knipoog naar Blaauwberg, strategie- en kennistransferbedrijf, dat voor mij een inspiratiebron is. De naam Blaauwberg komt van de ‘Blaauwberg’ of ‘Blue Mountain’ in Kaapstad, Zuid-Afrika.

2011 – 2012

Blaauwberg – strategie en kennistransfer en Zomaarproducties – filmproductie & inhouse filming
Functie:
projectleider Kaaps Blauw. Import van Zuid-Afrikaans gebruikskeramiek, handmatig gemaakt door uit twee Congo gevluchte kunstenaars Roger Kapela en Frederic Vika. Dit keramiek wordt uitsluitend verkocht op de markt in Cape Town en in een klein aantal Nederlandse winkels. 

2009 – 2011

Regionale Instelling voor Bescherm Wonen, Kennemerland, Amstelland & de Meerlanden (RIBW K/AM)
Functie: project- en teamleider.
Opdracht: ontwikkelen en implementeren dubbele diagnose (DD) beleid met eenmalige OGGZ-subsidie aangevuld met AWBZ- en WMO-financiering. Eén nieuwe locatie (gelimiteerd alcoholgebruik) werd opgezet en één locatie omgevormd (drugsgedoogbeleid).
Specifieke taken:
• Team voor alcoholhostel De Wissel aanstellen voor nieuwe doelgroep gelimiteerd alcoholgebruik, werkwijze ontwikkelen en leiding geven aan het team;
• Praktijkonderzoek naar Herstel bij Dubbele Diagnose (DD);
• Ontwikkelen DD beleid instellingsbreed;
• Ontwikkelen methodiek (scholing) voor gelimiteerd alcohol- en drugsgedooglocatie;
• Cliëntengroep voor De Wissel selecteren vanuit daklozencircuit Haarlem;
• Omvormen team in Castricum naar nieuwe doelgroep drugsverslaafden & ondersteuning aan teamleiders;
• Implementatieonderzoek DD beleid onder 23 teamleiders;
• Voorbereiden samenwerkingsafspraken voor een convenant in de zorgketen;
• Verantwoordelijkheid voor de projectbegrotingen. 

2007 – 2009

GGZ Duin & Bollenstreek (Rivierduinen), Functional Assertive Community Treatment (FACT)–team Katwijk.
Functie: coördinerend verpleegkundige. 

2007 - 2008

Blaauwberg, beleidsadviesbureau, Leiden.
Functie: projectleider, bouw twee stadhuizen, restauratie industrieel erfgoed pand en bouw unieke conferentiezaal. 

1999 - 2002

Leythenrode, Verpleeghuis en reactiveringcentrum, jongvolwassenen afdeling Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Leiderdorp.
Functie: projectleider en verpleegkundige. 

Relevante 0pleidingen

2012 - 2013

Opleiding: Voortgezette opleiding tot antroposofisch verpleegkundige van Stichting Plegan Opleidingen. Onderdeel van deze opleiding is de Interdisciplinaire Basismodule van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg.
De voortgezette opleiding is geaccrediteerd door het  kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). 
Duur: september 2012 - december 2013. 

2010 – 2011

Opleiding: Management Development Traject, RIBW K/AM Haarlem; 

2008 – 2010

Opleiding: Management in de Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening, bachelor, Hoge School Leiden; 

2007 - 2008

Opleiding: Operationeel Management in de Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening (Associate Degree), Hoge School Leiden; 

1998 - 2001

Opleiding: HBO-Verpleegkunde, Hogeschool Leiden;

1978 - 1981

Opleiding: Psychiatrische Verpleegkunde, Schakenbosch, Leidschendam 8 september 1981; 

Relevante lidmaatschappen

BIG, registratienr 19010387830;
KVK: 55723624;
V&VN, beroepsvereniging van zorgprofessionals, nr 323149;
V&VN, antroposofische zorg;
VOAG, Vereniging Ondersteuning Antroposofische Geneeskunde, Leiden;
CNV, Christelijk Nationaal Vakverbond;
CDA, Christen-Democratisch Appèl.

Overige bezigheden

2005 – 2008

Namens het CNV lid OR Onderdeel Commissie Rivierduinen. 

2002 - 2006

Lid van de gemeenteraad in Leiden, CDA. Portefeuilles Veiligheid & Bestuur en Economische Zaken en Verkeer.

Bijscholingen 2014:
Injecteren, Lievegoed
Waarnemen en Oordelen, Plegan Opleidingen
Bijscholingen 2013:
Catheteriseren, Zorg-Vuldig BV
Stoma's, Zorg-Vuldig BV
Sondevoeding, Zorg-Vuldig BV